Chia thể động từ cũng là một phần rất quan trọng trọng việc học tiếng Nhật, để thuận tiện trong việc tra cứu các thể động từ, sachnhatngu đã biên soạn file PDF tổng hợp các thể động từ trong tiếng Nhật. Chia thể động từ tiếng NhậtFile PDF được ...

Xem chi tiết