Tháng Chín 24

0 comments

[Download] sổ tay tổng hợp từ vựng N5

Sổ tay tổng hợp từ vựng N5 bao gồm khoảng 1020 từ vựng bài 1 đến bài 25 sách Minano Nihongo.

Mỗi từ vựng đều được liệt kê kèm theo từ vựng Kanji và Hán Việt (nếu có) nên rất thuận tiện trong việc tra cứu từ vựng và Kanji.

Từ vựng N5
Sổ tay tổng hợp từ vựng N5 sách Minano nihongo

Đợi một lát, bạn có muốn Đặt mua bộ Flashcard từ vựng Kanji N5 để tăng hiệu quả học tập?

Ai nên sử dụng sổ tay này?

Sổ tay phù hợp với những bạn mới bắt đầu học hoặc những bạn đã học xong N5 cần ôn luyện từ vựng.Những bạn đang học N4 cũng có thể sử dụng để tra cứu và học từ vựng Kanji, vì 25 bài Minano đã bao gồm rất nhiều Kanji khó.

File Size 14.18 MB
Downloads 10900