Kanji chưa bao giờ là dễ với những người học tiếng Nhật, học bộ thủ Kanji sẽ giúp bạn nhớ lâu và hệ thống tốt hơn. Flashcard là phương pháp rât nhanh để ghi nhớ được mặt chữ Kanji cũng như từ vựng Hãy tải về file mềm PDF gồm

Xem chi tiết

Mimikara là sách dành cho các bạn học N2, N3 đang được đông đảo người học tiếng Nhật lựa chọn. Hãy tải về file PDF tổng hợp từ vựng N2 Mimikara bên dưới nhé. Sổ tay bao gồm 1160 từ vựng N2 sách Mimikara. Mỗi từ vựng đều có Hiragana,

Xem chi tiết

Mimikara là sách dành cho các bạn học N2, N3 đang được đông đảo người học tiếng Nhật lựa chọn. Hãy tải về file PDF tổng hợp từ vựng N3 Mimikara bên dưới nhé. Sổ tay bao gồm khoảng 890 từ vựng N3 sách Mimikara. Mỗi từ vựng đều có

Xem chi tiết

Sổ tay tổng hợp từ vựng N4 bao gồm khoảng hơn 1000 từ vựng bài 26 đến bài 50 sách Minano Nihongo. Mỗi từ vựng đều được liệt kê kèm theo từ vựng Kanji và Hán Việt (nếu có) nên rất thuận tiện trong việc tra cứu từ vựng và

Xem chi tiết

Sổ tay tổng hợp từ vựng N5 bao gồm khoảng 1020 từ vựng bài 1 đến bài 25 sách Minano Nihongo. Mỗi từ vựng đều được liệt kê kèm theo từ vựng Kanji và Hán Việt (nếu có) nên rất thuận tiện trong việc tra cứu từ vựng và Kanji.

Xem chi tiết