Download sổ tay tổng hợp từ vựng N4

Sổ tay tổng hợp từ vựng N4 bao gồm khoảng 880 từ vựng bài 26 đến bài 50 sách Minano Nihongo.

Download sổ tay tổng hợp từ vựng N4 1
Tổng hợp từ vựng N4

Mỗi từ vựng đều được liệt kê kèm theo từ vựng Kanji và Hán Việt (nếu có) nên rất thuận tiện trong việc tra cứu từ vựng và Kanji.

Đặt mua bộ Flashcard từ vựng Kanji N4 để học tập hiệu quả hơn

Tải file ở bên dưới nhé, thường xuyên theo dõi sachnhatngu.com để cập nhật tài liệu mới.